Služby

Mám dar vidět, které věci nefungují, a nastavovat je tak, aby fungovaly. Mám dar vidět v chaosu strukturu a řád. Mám dar navyšování efektivity a výkonnosti. A mám dost síly a trpělivosti, abych s tím pomáhala druhým lidem.

Výkonnostní koučink

Nadhled, rozhýbání k akci, jiný úhel pohledu, stanovení priorit, pojmenování jádra problému, aha momenty, změna…

Základním předpokladem koučování je, že ve svém životě chcete změnu a jste ochotni pro ni něco udělat.

Koučování je zkratka, která vás posune ke stanoveným cílům. Koučink odblokuje vaše skryté schopnosti, přeskočí překážky na cestě, soustředí se na cíle a pomocí akčního plánu vede k jejich dosažení.

Výkonnostní koučink  je na místě, pokud:

 • si chcete nastavit reálné cíle
 • si chcete srovnat myšlenky
 • si potřebujete uspořádat svoje priority
 • se chcete posunout kupředu
 • chcete zvýšit svůj pracovní výkon
 • chcete zabránit pracovnímu vyhoření,

ale máte pocit, že na to sami nestačíte. Kouč je partnerem na vaší cestě.

Spolupráce probíhá formou krátké úvodní konzultace, ve které si ujasníme, s čím potřebujete pomoct a jestli já jsem ta pravá. Na dalším – už placeném – sezení budeme řešit konkrétní zadání. Sezení může být jednorázové, nebo opakované, podle toho, kam se v rámci koučinku budete chtít posunout.

Týmový koučink

Synergie, vize, strategie, táhnout za jeden provaz, dosáhnout společných cílů, sdílet a společně se posouvat…

Pro každý úspěšný projekt jsou klíčoví lidé.

Každý člověk je jedinečný a má v sobě skrytý potenciál.

Každý pracovní tým funguje nejlépe v synergii, pokud jeho členové znají své silné a slabé stránkytalenty a potřeby a umí se domluvit.

A nejlepšího týmového výkonu dosáhneme tehdy, pokud nám bude fungovat komunikace a výměna informací a potáhneme za jeden provaz.

Týmový koučink je na místě, pokud:

 • vašemu týmu chybí motivace
 • se spolu nedokážete domluvit
 • ve vašem týmu vládne chaos a nikdo neví, co s tím
 • si chcete ujasnit pravidla hry
 • si potřebujete nastavit společné cíle
 • chcete vytvořit společnou vizi a strategii,

ale máte pocit, že potřebujete nezávislý pohled zvenčí. Kouč ho má.

Spolupráce probíhá formou krátké úvodní konzultace, ve které si ujasníme, s čím potřebujete pomoct a jestli já jsem ta pravá. Na dalším – už placeném – týmovém sezení budeme řešit konkrétní zadání. Sezení může být jednorázové, nebo opakované, podle toho, kam se v rámci koučinku budete chtít posunout.

Projektový restart

Rozhýbání projektu, stanovení priorit, plán práce, úspora času a peněz, dokončení, úleva…

Máte rozjetý projekt, ve kterém jste se zasekli a nejste schopni se s ním posunout kupředu?

Pokud se něčemu věnujeme dlouhodobě, může se stát, že se zacyklíme a nejsme už schopni udržet si nadhled. Zkoušíme různé cesty, ale žádná nevede k cíli. Cítíme se pod tlakem a kolikrát si říkáme, že bychom ocenili někoho, kdo by nám s tím pomohl.

Spolupráce probíhá formou krátké úvodní konzultace, ve které si ujasníme, s čím potřebujete pomoct. Následně vás požádám o zaslání podkladů nebo vyplnění dotazníku.

Na další – už placené – se vás budu hodně ptát a vy budete hodně mluvit. Společně projdeme vaše projekty a pojmenujeme, co vás trápí.

 • Podíváme se na vše z ptačí perspektivy, s nadhledem.
 • Zrevidujeme stav vašeho projektu.
 • Stanovíme cíle, o které budete usilovat.
 • Dáme vašim činnostem strukturu a rámec.
 • Nastavíme priority a rozplánujeme jednotlivé kroky.
 • Anebo uděláme něco úplně jiného, co vám ale pomůže najít cestu k cíli vedoucí.

Zkrátka postaráme se o to, aby se vaše projekty opět nastartovaly.

Pomoct vám mohu s následujícími oblastmi:

 • organizace a systém práce
 • plánování práce
 • stanovení priorit
 • strukturování aktivit
 • nastavení procesů
 • vyladění procesů
 • interní komunikace a výměna informací
 • vytvoření manuálů a checklistů

Projektové dotahování

Dokopat se k dokončení projektu, cílová rovinka, světlo na konci tunelu, plány, milníky, úspěch…

Máte projekt, který chcete dotáhnout do úspěšného konce (ať už jde o dopsání dizertační práce, dokončení on-line programu, dopsání knihy apod.), ale ne a ne se k tomu přinutit? Pomůžu vám doběhnout do cílové rovinky a váš projekt dokončit.

Jak probíhá spolupráce?

1) Telefonicky či emailem se domluvíme na úvodní konzultaci (*): jejím cílem je ujasnění, jestli je váš projekt životaschopný a máte chuť jej dotáhnout, a nastavení dalšího postupu.

2) Požádám vás o zaslání podkladů a vyplnění dotazníku: ten vám pomůže srovnat si myšlenky a zaměřit se na podstatu věci. Já z něj získám představu, jak jste na tom.

3) Na úvodní konzultaci spolu informace probereme: projdeme, co vás pálí, zhodnotíme stav projektu a naplánujeme, co je potřeba udělat k jeho dotažení.

4) Dohodneme se na dalším postupu: na základě naší domluvy naplánujeme kontrolní konzultace (*), na kterých budeme hodnotit, jak se vám dokončování projektu daří, a upravovat plán vaší práce. Průběžně si budete zadávat úkoly a následně je plnit.

5) Sami se rozhodnete, jestli svůj projekt dotáhnete svépomocí, nebo s mojí podporou. Váš cíl je mým cílem.

Co naší spoluprací získáte?

 • pocit, že na to nejste sami
 • parťáka na vaší cestě
 • nastavíme „chytré” cíle
 • „naporcujeme slona”, čili naplánujeme jednotlivé kroky k cíli vedoucí
 • nastavíme vám plán práce„na míru”
 • vymyslíme systém „kontrolních bodů”
 • podělím se s vámi o konstruktivní připomínky
 • budu vás motivovat
 • budu vás koučovat
 • nepolevím, dokud práci nedokončíte

Konzultace mají formu koučovacích sezení, budu vám klást otázky, abyste si uvědomili, co potřebujete k dokončení vaší práce.