Koučuji lidi

Koučování je zkratka ke stanoveným cílům.

Jinak řečeno: vy něco chcete (CÍL) a já vás tam pomůžu dostat (VÝKON).

  • koučuji jednotlivce – abyste dosáhli skvělých výsledků
  • pomáhám při náboru zaměstnanců – abyste si ujasnili, s kým chcete pracovat

Při své praxi respektuji Etický kodex stanovený Mezinárodní federací koučů (ICF).

CHCI VĚDĚT VÍC!